Miesiąc po wybuchu w Bejrucie

Czwartego września mija miesiąc od tragedii do jakiej doszło wskutek wybuchu w porcie w Bejrucie. Od miesiąca mieszkańcy zniszczonych przez eksplozję dzielnic starają się odbudować swoje domy. Niektórzy otrzymują nadzwyczajną pomoc od różnego rodzaju Organizacji Pozarządowych, wśród nich znalazła się Fundacja Fenicja im. Św. Charbela, ale większość czeka ciągle na naszą pomoc. Jednak, ponieważ wszystkie materiały budowlane są importowane, rachunek jest bardzo wysoki.

Prawie miesiąc po podwójnej eksplozji w porcie w Bejrucie powołany do życia Komitet Pomocy nie dokonał oceny szkód poniesionych na obszarach mieszkalnych. Szacunki organizacji międzynarodowych dają jednak wyobrażenie o zakresie szkód. Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) zidentyfikowało ponad 200 000 domów o różnym stopniu zniszczeń. Ze swojej strony Bank Światowy szacuje straty, dla samego sektora mieszkaniowego, między 1,9 a 2,3 miliarda dolarów. W samym Bejrucie ucierpiało prawie 351 000 mieszkańców w prawie 88 000 domów. Jakby sama tragedia nie wystarczyła, Bank Światowy ujawnia, że ​​wśród badanych mieszkań nadreprezentowane są te zamieszkane przez gospodarstwa domowe o niskich dochodach. „Priorytetem powinna być naprawa lekko lub częściowo zniszczonych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz zapewnienie schronienia biednym i najsłabszym”, dodaje organizacja, szacując potrzeby awaryjne od 220 do 265 milionów dolarów do końca 2021 roku, z czego 30 do 35 milionów musi być zapewnione przed końcem roku. „Niektóre naprawy są pilne. Okna muszą zostać zainstalowane, zanim nadejdzie deszcz, aby zapobiec infiltracji wody, która spowodowałaby jeszcze większe szkody.

W obliczu finansowej niezdolności państwa do reagowania, główny ciężar odbudowy przejęło kilka stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych. W ten sposób Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) przeznaczył 32,6 miliona dolarów na sfinansowanie prac, takich jak wymiana okien i drzwi, w 24 667 jednostkach mieszkalnych, w których mieszka około 100 000 osób w najbardziej narażonych obszarach.

Co z innymi? W teorii państwo powinno zapłacić za naprawy zniszczonych domów. Zadaniem Komitetu Pomocy było zatem dokonanie oceny szkód i potrzeby ustanowienia mechanizmu odszkodowawczego. W międzyczasie Libańczycy zostali wezwani do naprawy domów na własny koszt i do zatrzymania rachunków w celu ewentualnego zwrotu, w co, biorąc pod uwagę aktualny stan zapaści gospodarczo finansowej, nikt nie wierzy. (źródło; „L’Orient Le Jour”)

Tym bardziej mamy śmiałość, aby nadal zwracać się do naszych darczyńców z prośbą o wpłaty na konto Fundacji Fenicja im. Św. Charbela.

Numer konta dla darowizn; 62 1020 1156 0000 7402 0134 0702

BIC/SWIFT: BPKOPLPW

Jesteśmy również na Facebooku. Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu:

https://www.facebook.com/ffenicja/

(Kazimierz Gajowy - FENICJA)